Амьдрал гэдэг
Амьд байхын нэр үү,
Аль эсвэл
Амьдаа мэдрэхийн нэр үү?
Аль нь ч байсан
Амьсгалаа сонсмооргүй.

0 comments: