Дурсамж гэдэг ердөө л, хэтэрхий эелдэгээр нэрлэгдсэн санах ойн чадамж ..,

3 comments:

Frank said...

сайхан тодорхойлолт байна. гэхдээ яагаад эелдэгээр нэрлэгдсэн билээ?

ollie said...

"дурсамж" гэхээр хүн болгонд л нэг л сайхан зүйл шиг санагддаг. гэтэл цаана нь юу ч байгаа билээ дээ.

ollie said...

ммм, "нандин дурсамж" энээ тэрээ гээд л ..,