Надтай надгүй
Гол урсдагаараа урсаж,
Гол хөлддөгөөрөө хөлдөж,
Гол гэсдэгээрээ гэсэж,
Гол үерлэдгээрээ үерлэнэ.

Надтай надгүй
Модод ургадгаараа ургаж,
Модод нахиалдагаараа нахиалж,
Модод шарладгаараа шарлаж,
Модод хатдагаараа хатна.

Надтай надгүй
Бороо дусалдагаараа дусалж,
Бороо ширүүсдэгээрээ ширүүсч,
Бороо шивэрдгээрээ шивэрч,
Бороо ордогоороо орно.

Надтай надгүй
Цас хаялдагаараа хаялж,
Цас хайлдагаараа хайлж,
Цас мөстдөгөөрөө мөстөж,
Цас шуурдагаараа шуурна.

Надтай надгүй
Хүмүүс дурладгаараа дурлаж,
Хүмүүс хайрладгаараа хайрлаж,
Хүмүүс гэрлэдгээрээ гэрлэж,
Хүмүүс үрждэгээрээ үржинэ.

Голтой голгүй,
Мододтой мододгүй,
Бороотой бороогүй,
Цастай цасгүй,
Хүмүүстэй хүмүүсгүй
Хором бүрт би
Үхдэгээрээ үхсээр.

0 comments: