Хундаганы үг: "Биштий шаацгаа, өөрсдөөрөө байх зориггүй муухан жүжигчид!" л гэе даа.