Бүсгүй: "Үүрд" гэдэг урт хугацаа гэдгийг би мэднэ. Гэсэн ч би чамайг "Үүрд" хүлээсээр байх болно.
Залуу: "Мартах" гэдэг амархан зам байхад өөрийгөө тэгж зовоох хэрэггүй.
Бүсгүй: Чамайг хүлээх хугацаа "Үүрд" байсан ч намайг зовоож чадахгүй.

"Үүрд"-ийн хугацааны дараа:

Бүсгүй: Би чамайг "Үүрд" хүлээж чадлаа.
Залуу: Уучлаарай, өөрөө хэн билээ?

1 comments:

Frank said...

Гашуунаар инээмээр байна..