Хэн ч орж чадаагүй
Тиймдээ ч
Хэн ч үгүй,
Үнэндээ
Хэн ч хэрэгтэй байгаагүй,
Хоосон ч юм шиг атлаа
Хэн бүхэнтэй
Түлхэлдээд ч байгаа юм шиг
Хэтэрхий давчуу, бас
Хэн ч үл сонирхом уйт
Хэмнэл үгүй амьдрал.

0 comments: