Чамд илгээх
Анхны болоод
Сүүлийн захидлаа
Шоронгийн шалан дээр
Эвхрэн байж
Бичнэ чинээ санасангүй.
Би ялтан,
Чиний хадгалуулсан
Хайрыг алчихсан
Цаазын ялтан.

0 comments: