Шувууд байсан
Бүгд нисэлдээд л.
Гэнэт харин
Бүгд алхах болсон.
Гайхан асуутал
Бүгд "амьдарч эхэлсэн" гэсэн.

0 comments: