Чи "Зүгээр л" миний инээмсэглэх шалтаг .., Нэг ч гэсэн шалтаг байгаад баярлах-уй.

0 comments: