Дотор буй бүхнээ
Чин үнэнээр нь
Ил гаргавал
Хэдэн хүн
Дэргэд минь
Тэсч үлдэх бол?

1 comments:

BT said...

Миний хажууд лав хүн үлдэхгүй байхоо