Чамайг хараад
Догдлох-уй.
Чамайг хараад
Баярлах-уй.
Чамайг хараад
Хайрлах-уй.
Уйт
Хайр, баяр, догдлол минь
Намайг
Гунихруулах-уй.

1 comments:

BT said...

Гоё :)