Ямарваа нэгэн зүйл яагаад дуусдаг вэ? Яагаад гэвэл, дараагийнх нь зүйл эхлэх хэрэгтэй болсноос ..,

0 comments: