Тэр юуг ч мэдрэхийг хүсээгүй. Тэгж болох ганц зам нь "үл оршихуй" байсан. Тэгээд л тэр үсэрчихсэн.

0 comments: