Хүн,
Эсвэл
Хэн нэгэн гэж
Хэлэгдэхийн тулд
Хуулбарласан олон шиг
Орших ёстой юм бол
Хүн байхаа больё,
Хэн нэгэн ч байхаа больё,
Хэн ч бишээр үлдье.
Ер нь
Үлдэхээ ч больё.

0 comments: