Амьд байгаа
Хэнд ч би мууг хүсэхгүй.
Амьдарч байгаа нь
Өөрөө шийтгэл.

0 comments: