Хэзээ унтаж,
Хэзээ босож,
Хэнийг хайрлаж,
Хэнийг зүхэж,
Хэзээ хооллож,
Хэзээ өлсөж,
Хэнийг биширч,
Хэнийг адлахаа
Хэн нэгнээр заалгах гэж
"Хүн" болоогүй би.

0 comments: