Намарт шаналах,
Гэхдээ л хэсэгтээ би шаналахгүй.
Намрын шаналанг хүлээх
Өвөл, хавар, зунууд гэх
Хүлээлт байна.

0 comments: