Нэг амьдралд
Хэр их шаналанг,
Хэр их өвдөлтийг,
Хэр их хүлээлтийг,
Хэр их ганцаардлыг тэсэх
Тэвчээрийг заяадаг бол?

0 comments: