Чиний нэрийг мартах өдөр ирвэл
Урьтаж би өөрийнхөө нэрийг мартсан байна.
Чиний төрхийг мартах өдөр ирвэл
Урьтаж би өөрийнхөө төрхийг мартсан байна.
Чиний инээмсэглэлийг мартах өдөр ирвэл
Урьтаж би өөрийнхөө инээмсэглэлийг мартсан байна.
Чиний хэн болохыг мартах өдөр ирвэл
Магад тэр нь миний үхсэн өдөр байна.

0 comments: