Чи хэн ч болж өөрчлөгдөж болно. Өөрчлөгдөх үгүйг чинь би мэдэхгүй. Бидний харилцаа ч бас юу ч болж өөрчлөгдөж мэднэ. Өөрчлөгдөхгүй ч байж мэднэ. Ерөөс юу ч болсон хамаагүй. Болоогүй ч хамаагүй. Чиний инээмсэглэлийг хараад би инээмсэглэдэг. Энэ байсаар л байх болно. Харахгүй байсан ч гэлээ, чамайг бодохдоо би инээмсэглэдэг. Энэ байсаар л байх болно. Учир нь, инээмсэглэл гэдэг үгийн төлөөлөл бол чи.

0 comments: