2013.09.18

Мартаж болохгүй өдөр.

Ердөө ингээд л болоо гэж үү? Доторхоо гаргаж бичиж чадахгүй байна.

Үнэндээ бол дотроо хамаг чадлаараа орилж байгаа.