Амьдралыг
Амлалтын тоогоор
Хэмждэгсэн бол
Өнөөдөр би
Өлгийтэй нэгэн.

Амьдралыг
Амраглалын тоогоор
Хэмждэгсэн бол
Өнөөдөр би
Өтөл нэгэн.

0 comments: