Чи бол сайн цэрэг Олли. Тэсдэг юм шүү. Өнөөдрийг хүртэл утга учиргүйгээр тэссээр ирсэн байж, утга учиртай хүлээлт ирэхэд явчихаж болохгүй шүү.

0 comments: