Бүгд мартагдана
Цаг хугацаа энэрэнгүй.
Бүгд арчигдана
Цаг хугацаа энэрэнгүй.
Бүгд эдгэнэ
Цаг хугацаа энэрэнгүй.
Бүгд сэдэрнэ
Цаг хугацаа харгис.

0 comments: