Надаас төрсөн бодлууд
Бүгд далавч үгүй.
Надаас өөр юунд ч
Далавчтай атлаа нисэж чаддаггүйн
Зовлон бүү ирэг л гэж
Хүссэн юм.

0 comments: