Навчис ногоон
Цэцэгс ягаан гэж бичихдээ би
Навчис хатаж
Цэцэгс хагдардаг тухай
Бодсон билүү?


0 comments: