Зүрхэнд хуралдсан
Зуу зуун харууслыг
Зөвхөн ганц инээмсэглэлээр
Илэрхийлэх.

0 comments: