Өнгөрснийг өнгөрсөнд нь л үлдээ. Өнөөдрийг хүртэл чирж явах юм бол гай л болно гэдгийг өөрийнхөө амьдрал дээр ч батлав. The Great Gatsby ч харуулав.

0 comments: