Хайрлахуйн шаналлыг
Ганцаардахуйн уйтгарыг
Хардахуйн өвдөлтийг
Учирлахуйн доройтлыг
Хууртахуйн гутралыг
Уучлахуйн уналтыг
Хагацахуйн харууслыг
Мэдрүүлсэнд баярлах-уй.


0 comments: