Үйрсэн сэтгэлийнхээ
Хэлтэрхийнүүдийг цуглуулан
Эвлүүлж дуустал
Хөндүүр дүүрэн
Хоосон зай үлдсэн нь
Хэзээ нэгтээ чиний
Халаасанд ороод мартагдсан
Хөөрхийлэлтэй хэсэг байх.

0 comments: