Цонх бүрийн ард
Инээмсэглэл байгаа
Цонх бүрийн ард
Итгэл байгаа.
Цонх бүрийн ард
Шаналан байгаа
Цонх бүрийн ард
Цөхрөл байгаа.
Тиймдээ ч тэр
Цонхоор харахаа больсон.
Цонхноо ч
Харагдахаа байсан.