Нисэх гэсэн
Нэг л мөрөөдөл
Амьдрал чинь байсан.
Чи далавчтай хэдий ч
Хэзээ ч нисэж чадаагүй.
Чамайг үүрд дэргэдээ
Хөтөлж алхах гэсэн
Далавчгүй нэгнийг
Хайрласнаас болж
Мөнхөд газарт үлдсэн.
Харуусангуй мушийн
Ганц л зүйл асууя,
Чи жаргалтай байна уу?

0 comments: