Ингэтлээ битгий цочирд
Би бол Чи.
Ижилсэхгүй ганц ялгаа нь
Би ирээдүйн Чи.

Итгэхэд хэцүү ч гэсэн
Би бол Чи.
Ийм болгосон хүн нь
Би биш Чи.