Маргаашд өөрийгөө байна гэх итгэлгүй надаас
Нөгөөдрийн тухай бүү асуугаач.

0 comments: