Шувууд нисэлдээд л
Гэвч нэг ч жиргээ үгүй
Яг л хэлгүй мэт.

Үүлс нүүгээд л
Гэвч нэг ч дусал үгүй
Яг л хатсан мэт.

Чи хайрлаад л
Гэвч нэг ч мэдрэмж үгүй
Яг л үхсэн мэт.
Хаалга тогшив.
"Чамайг авахаар
Би ирлээ" гэв.
Ингэж хэлээд ирэх
Ямар нэг зүйлийг хүлээснээс
Хэн нэгнийг хүлээгээгүй,
Уучлаарай.