Там гэж байдаггүй юм. Хэрвээ байдаг байсан бол гэж төсөөлбөл, хамгийн ойрын жишээ нь амьдрал юм.