Миний сэтгэлийг үү?
Та нар ойлгохгүй ээ.
Хэр өвддөгийг нь үү?
Та нар тэсэхгүй ээ.

0 comments: