Тарчлаант хар дарсан зүүднүүд дунд
Тайтгаруулж төрх чинь хааяа нэг үзэгддэг
Тэр л шөнүүдийн бодит мэт тусгал
Тэвчиж намайг энд үлдэхэд тусладаг.

0 comments: