Намрыг хүлээнэ
Навч тасарч унахыг хүлээнэ.
Өвлийг хүлээнэ
Тасарч унасан намрын навч
Цасанд дарагдахыг хүлээнэ.
Хаврыг хүлээнэ
Цасанд дарагдсан намрын навч
Салхинд хийсэхийг хүлээнэ.
Зуныг хүлээнэ
Салхинд хийссэн навч үйрэн үгүйрэхийг хүлээнэ.
Хүлээнэ, навч шиг үйрэн үгүй болохоо
Хүлээнэ.
Хачин бяцхан хүсэл минь
Хажууд нурмайн сууна
Хэзээ ч биелэхгүйг нь өрөвдсөндөө
Хөнгөн санаа алдтал
Хийсээд явчихав салхинд нь.