Надад хайрлагдах амархан,
Цагаа олсон ганц үг л хангалттай.
Надад мартагдах бүр амархан,
Цагаа олоогүй ганц авиа л хангалттай.

0 comments: