Тэнд юу ч байгаагүй.
Тэмцэх итгэл,
Тэвчих хүсэл,
Тэврүүлэх шунал.
Тэнд юу ч байгаагүй,
Тэр сэтгэлд.

0 comments: