"Аав" шиг санагдсан гэж хэлэхгүй ээ. Гэхдээ "Хэрвээ аавтай байсан бол ийм л байх байсан байх даа" гэж санагдсан нь үнээн.