Уйлсан хэнийг ч аргадаж чаддаг байсан ч
Уйлж суугаа өөрийгөө л яаж аргадахаа мэдээгүй.